Skąd panika w sprawie wzrostu gospodarczego?

W ostatnich tygodniach w różnych miejscach pojawiły się głosy głębokiego zaniepokojenia, czy wręcz paniki na temat naszego wzrostu gospodarczego. Tak jakby obniżone oczekiwania wzrostu PKB z 3,7-3,8% na ten rok do 3,2-3,3% stanowiło jakąś katastrofę gospodarczą. Skąd się to bierze? Przyczyn jest parę, ale podejrzewam, iż panika bierze się przede wszystkim z tego, że politycy, […]

Więcej wiedzy w dyskusjach i postulatach w sprawie euro!

Obserwuję wyraźną ofensywę wiary w to, że bycie częścią systemu wspólnej waluty (euro) to najważniejszy miernik naszej pozycji w Unii Europejskiej. Niestety wierze nie towarzyszy rzetelna analiza rzeczywistości europejskiej w tej sprawie. Spróbujmy wprowadzić do tejże dyskusji elementy oceny rzeczywistości, których do tej pory albo brakowało, albo interpretowane były w wyraźnej kontrze do realiów polityczno-ekonomicznych. […]

KLASA ŚREDNIA: POPARCIE WARUNKOWE DLA P.O. …

Jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że Platforma Obywatelska ma w kwestii poparcia wyborców – zwłaszcza jej tradycyjnego elektoratu, czyli klasy średniej – tylko jeden kierunek, to znaczy w dół. Zmiany, które nastąpiły: nowe stanowisko europejskie Donalda Tuska, powołanie rządu Ewy Kopacz, czy wreszcie skład tego rządu (zakopanie topora wojennego wobec Grzegorza Schetyny), zmieniły ten […]

Ukraina: Podwyższać koszty Rosji, robić swoje…

Niewesoły to komentarz, ale rzeczywistość jest rzeczywistością i nie można się na nią obrażać. Najwyraźniej nikt na Zachodzie nie chce wspomóc Ukrainy sprzedażą nowoczesnej broni tak, by lepiej wyekwipowane wojsko ukraińskie podwyższyło Rosji koszty prowadzenia tego rodzaju wojny, na jaką się ona zdecydowała. Co innego więc w tej – zdecydowanie niekorzystnej – sytuacji może zrobić […]

Więcej przemysłu w Unii? A może więcej myślenia, co pomaga przemysłowi i w ogóle gospodarce?

Unijna biurokracja wyprodukowała kolejną strategię. Oceniła poziom konkurencyjności krajów UE i zasygnalizowała potrzebę reindustrializacji: zwiększenia udziału przemysłu (przetwórczego) w PKB do co najmniej 20%. Obawiam się jednak, że tak unijna biurokracja, jak i wspierająca ją profesura, niezbyt dobrze „ogarnia” (jak to się modnie dziś określa) istotę problemu. Przy okazji oceny konkurencyjności wyszło im, że kraje […]

O młodzieży

OBOP i – ni z gruszki, ni z pietruszki – Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii postanowiło zainteresować się poglądami młodzieży na ich dzień dzisiejszy i oczekiwania dotyczące przyszłości. Z tego, co zaprezentował jeden z pseudo-dzienników opinii widać, że młodzi źle myślą nie o sobie – czemu trudno się dziwić! – tylko o tym, czego inni dla […]

O redystrybucji, nieprzewidzianych konsekwencjach i jakości argumentów

W Stanach i Europie Zachodniej intensywność głosów nawołujących do większej skali redystrybucji, czy głosów prostszych w swej wymowie (by nie rzec prostackich), iż należy po prostu „zabrać bogatym”, wydaje się słabnąć nieco. Tego samego nie da się jednak powiedzieć o naszym kraju, gdzie nasilenie wyborów w najbliższych kilkunastu miesiącach wywołuje wzrost intensywności nawoływań tego rodzaju. […]